L-a învins pe diavolul

Școala duminicală, 30 august, 2015

L-a învins pe diavolul

1 Ioan 3:4-10

Versetul de aur: 1 Ioan 3.8

Îl mărturisim pe Isus Cristos ca biruitor al lui Satan şi al puterilor acestuia, eliberându-ne de sub stăpânirea întunerecului şi aducându-ne în Împărăţia Sa. Textul cel mai potrivit pentru aceasta este 1 Ioan, capitolul 3, versetul 8, partea a doua: „Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.“ Despre aceasta vom vorbi în continuare – despre un Cristos biruitor, despre un Cristos care a anihilat, a nimicit lucrările Celui rău. Întrebarea imediată este: care sunt acestea? Să vedem ce a distrus. Când vorbim despre lucrările diavolului, nu întotdeauna este uşor să le identificăm. Mai mult, sunt situaţii în care diavolul nu face nimic, sau pare că nu face nimic.  [Read more…]

Al doilea Adam

Școala duminicală, 23 august, 2015

Al doilea Adam

1 Corinteni 15:45-50

Versetul de aur: 1 Corinteni 15.45

Noi îl mărturisim pe Isus Cristos ca al doilea Adam, Capul unei noi umanităţi, care a trăit o viaţă de ascultare desăvârşită, a biruit moartea şi putrezirea, a înviat din morţi într-un trup glorios şi este înălţat la dreapta Tatălui, urmând să vină din nou, în glorie, pentru judecată, să aducă viaţa veşnică celor răscumpăraţi şi moarte veşnică celor pierduţi, să întemeieze un cer nou şi pământ nou – Casa dreptăţii –, unde nu va mai fi rău, suferinţă sau moarte. În Sfânta Scriptură sunt multe feluri în care este descris Mântuitorul. La apostolul Pavel, într-un mod unic în Noul Testament, Îl avem descris pe Cristos în contrast cu Adam. După ce citim primele trei capitole din cartea Genesa, în tot Vechiul Testament Adam nu mai are un rol proeminent. Mai apare în Cărţile Cronicilor, dar şi acolo foarte telegrafic. Apoi, în Noul Testament, apare în genealogii şi atât – cu excepţia Epistolei către romani şi a Primei epistole către corinteni. În toată literatura Vechiului Testament, nici unul dintre cei care au scris – proroci, împăraţi, poeţi – nu s‑au aplecat asupra lui Adam, să observe care au fost implicaţiile faptei sale. Între Testamente, după prorocul Maleahi, până la profetul Ioan Botezătorul, avem o literatură deosebit de bogată, literatură considerată neinspirată (în sensul inspiraţiei de care vorbim în cazul textelor incluse în Sfânta Scriptură), literatură apocrifă sau pseudepigrafă (nu ştim autorii textelor respective), însă o literatură în care Adam apare foarte des. Cei care s-au izolat şi au făcut lângă Marea Moartă o comunitate – cei care ne-au lăsat ceea ce astăzi numim „Sulurile de la Marea Moartă“ – de asemenea scriau şi gândeau foarte mult cu privire la efectele neascultării lui Adam. Din ceea ce scrie în Romani şi 1 Corinteni, îl vedem pe apostolul Pavel ca fiind la curent cu ideile vremii, cu zbaterile vremii. Şi el vorbeşte despre Cristos comparându-l cu Adam – vezi în special Romani 5:12-21 („Cristos, ca al doilea Adam“), iar al doilea text este textul nostru, 1 Corinteni 15, de la 45 în continuare.  [Read more…]

Omul Isus

Școala duminicală, 16 august, 2015

Omul Isus

Ioan 19:1-16

Versetul de aur: Ioan 19.5

Noi îl mărturisim pe Isus Cristos ca Om adevărat. Când ţi se vorbeşte despre un om, ce-ai zice? Este şi el ca mine. Face lucruri pământeşti: şi eu le pot face. Peste tot, atunci când omul simte că în jurul lui are doar oameni, dispreţuirea este un sentiment lăuntric care vine imediat în faţă. Se creează detaşare şi spune: şi ei sunt ca mine, şi el e ca mine. Şi, cu aceasta, faci ce face Pilat: te speli pe mâini. Înainte de 1989, când auzeai vorbindu-se despre diferite locuri celebre din lumea din Apus, sentimentul care te încerca – fie că vroiai, fie că-ţi plăcea, fie că nu vroiai –, era: „Cum o fi acolo?“ Era, aşa, ca un fel de fata morgana. Oare, chiar?! Era şi un sentiment al aşteptării: dacă aş vedea cu ochii lucrurile acelea! Ştiţi care este sentimentul când ajungi să pui mâna acolo, şi să stai în Trafalgar Square, de exemplu? Te uiţi la statuia lui Nelson şi zici: tot un om le-a făcut şi pe acestea. Sau în alte locuri din această lume foarte cunoscute – când ajungi acolo şi păşeşti, zici: Ce miraj a fost! Tot oameni sunt şi pe aici, tot porumbei stau şi te încurcă şi pe aici. Întotdeauna omul tinde să dispreţuiască ce este în jurul lui. Dacă simte că este uman, vrea deasupra acelor lucruri. Acest text din Ioan 19 ilustrează deosebit de bine această idee: „Este doar un om, răstigneşte-L! Legea spune: fă-o!“ Şi au făcut-o. Când Îl vezi pe Isus doar ca pe un om, vrei să termini repede cu El. Noi Îl mărturisim pe Isus Cristos ca Om adevărat. A avut toate lucrurile pe care le avem noi, pe care le târâm după noi, cu excepţia păcatului. Lista care urmează nu este completă. A fost în pustie 40 de zile, a flămânzit. A umblat ziua în amiaza mare şi a ajuns la fântâna lui Iacov; I S-a făcut sete. A fost prins de oboseală. A avut nevoie să se aşeze, să stea, să-şi tragă sufletul. A iubit ca noi. Când a venit la El tânărul bogat, Scriptura ne spune: L-a iubit pe omul acela. Despre Lazăr ni se spune că Isus îl iubea. Ucenicul care scrie lucrurile acestea este un ucenic care a fost iubit de Isus. Când a văzut gloatele împrăştiate, I-a fost milă de ele – o mulţime împrăştiată ca nişte oi fără păstor. Toate aceste sentimente pe care le avem noi le-a avut şi El. El a fost Om adevărat. Poate fi periculos să accentuez această faţă a lucrurilor, dar este necesar. La sfârşitul mesajului revenim şi punem împreună cele două dimensiuni ale Lui, cea divină şi cea umană, dar trebuie să arătăm clar că El a trăit ca Om şi să vedem implicaţiile acestui lucru.  [Read more…]

Cine ești?

Școala duminicală, 9 august, 2015

Cine eşti?

Ioan 10:22-30

Versetul de aur: Ioan 10.24

In această zi, din Evanghelia după Ioan, vrem să ne uităm din mai multe unghiuri, la Mântuitorul nostru. Pornim această incursiune în Evanghelia după Ioan, de la o frământare. Mântuitorul şi-a început lucrarea, a început minunile, a început să meargă din loc în loc şi oamenii se întrebau: Cine este? De unde este? Ce face? Aici, în capitolul 10, avem un exemplu de o astfel de frământare. Ei când L-au văzut în Templu, în Ierusalim au venit la El, în felul acesta: Până când ne ţii în această încordare lăuntrică? Spune-ne clar, cine eşti? Eşti Mesia? Eşti Cel care trebuia să vină? Mărturiseşte, lucrul acesta! Din ceea ce urmează, din explicaţia pe care o dă Mântuitorul, învăţăm multe lucruri. „V-am spus, dar nu Mă credeţi. Toate câte le fac, le fac în ascultare de Tatăl Meu. Dar, voi nu credeţi lucrurile acestea, deşi ele mărturisesc despre Mine. N-ascultaţi glasul Meu, pentrucă nu sunteţi din oile Mele. Ele ascultă glasul, Il cunosc şi vin după Mine, şi le dau viaţă veşnică. Voi nu sunteţi dintre ele. Mă hărţuiţi, mă urmăriţi, doriţi să Mă prindeţi. Nu credeţi. Lucrurile acestea arată necredinţă. Oricât aş spune de des şi de mult cine sunt, voi nu credeţi.“  [Read more…]

Cristos covârșitor

Școala duminicală, 2 august, 2015
Cristos covârşitor
Ioan 1:14-17
Versetul de aur: Ioan 1.17

Noi îl mărturisim pe Isus Cristos ca rob fără păcat, plin de har şi de adevăr. Aceasta este tema în această seară – un Cristos covârşitor, un Cristos care a adus enorm cu El, un Cristos în care Dumnezeu a revărsat din plin bunătate şi adevăr. Ioan 1 şi Romani 5 sunt textele principale aici, texte care descriu un Cristos deosebit. Te uiţi la El – şi vezi cum prin El se revarsă harul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toţi oamenii. Este deosebit de dificil să portretizezi în termeni corecţi un aşa Cristos.  [Read more…]

Dacă noi vom tăcea, pietrele vor striga

Pentru creștinii americani, ziua de vineri, 26 iunie, poate fi inscripționată în calendare sub numele de Vinerea Neagră. Hotărârea Curții Supreme de a extinde legalizarea căsătoriei persoanelor de același sex la nivelul întregii Uniuni, intră în coliziune directă cu învățătura creștină cu privire la familie și constituie o violare la adresa ordinii naturale, pe care Dumnezeu a implementat-o încă de început, prin creație. Să fi trecut această oare națiune de punctul din care nu mai există loc de întoarcere? Să se fi așternut definitiv America, pe un drum la capătul căruia vom experimenta judecata devastatoare pe care Dumnezeu o descătușează împotriva păcatului? Este deja vizibil faptul că hotârea Curții Supreme va accelera procesul de dezintegrare a familiei și de disoluție morală a societății americane. [Read more…]

Cristos, Fiul Tatălui

Școala duminicală, 26 iulie, 2015
Cristos, Fiul Tatălui
Matei 4:1-11
Versetul de aur: Matei 4.10

Îl mărturisim pe Isus Cristos ca Domn şi Dumnezeu, Fiul veşnic al Tatălui. De la început şi până la sfârşit, în discuţia de faţă, să aveţi în minte o întrebare foarte amară, ascuţită: „Şi ce dacă? Ce legătură are aceasta cu mine? Ce are a face cu mine? La ce m-ajută? La ce este bine să mărturisesc aceasta? Ce-mi dă? Ce înseamnă aceasta în fiecare zi?“
La ispitire, Diavolul aici a ţintit. Cum defineşti calitatea de Fiu a lui Isus? – Eşti de la Dumnezeu, aproape de El, Te-ai coborât între noi, arată aceasta într-un anumit fel! Transformă piatra în pâine, arată-Ţi puterea! La fel va fi ispitirea pe cruce. Conducătorii iudeilor, duşmanii Lui I-au spus: Mântuieşte-Te pe Tine acum, dacă eşti Fiul lui Dumnezeu! Dă-Te jos, să credem în Tine! Se face legătură întotdeauna între o manifestare de forţă şi Fiul lui Dumnezeu. Mântuitorul nu se lasă atras într-o astfel de cursă. Este foarte atent şi răspunde din Scripturi. Când Diavolul a prins strategia lui Isus, a venit şi el cu Biblia şi I-a spus: „Îngerii vor veni şi Te vor prinde.“ Astfel, confruntarea dintre ei continuă pe tărâmul Scripturii.
„Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu…“ Cum se leagă aceasta de viaţa mea? Ce era în mintea unui om din Palestina, din Iudeea veacului I, când auzea o astfel de afirmaţie? „Fiul lui Dumnezeu!“ În Vechiul Testament această expresie se referă la trei entităţi. Mai întâi, îngerii sunt numiţi adesea fii ai lui Dumnezeu – găsim referinţe, de exemplu, la începutul cărţii Iov. De asemenea, poporul Israel este numit „Fiul Meu“ – în Exod, capitolul 4, când Moise este trimis, Domnul îi spune lui Moise: „Spune lui Faraon: Lasă pe Fiul Meu să plece, să vină şi să Mi se închine“, referindu-se la Israel, ca popor: Fiu al lui Dumnezeu. Cea mai importantă referinţă este la împărat. Texte cum ar fi Psalmul 2, Psalmul 89, 2 Samuel 7 folosesc această expresie cu privire la împăratul lui Israel: „El este Fiul Meu“, „astăzi Te-am născut“. Acestea erau legăturile imediate, conotaţiile pe care le purta această expresie: „Fiul lui Dumnezeu“.  [Read more…]

Descoperitorul adevărului

Persoana Mântuitorului nostru, Domnul Isus Cristos

Școala duminicală, 19 iulie, 2015

Descoperitorul adevărului

Ioan 1:18

Versetul de aur: Ioan 1.18

Noi îl mărturisim pe Isus Cristos ca şi Cuvânt al lui Dumnezeu, care-L face cunoscut pe Dumnezeu.

Când a murit bunica, din partea soţiei, m-am dus la cimitir, căutând locul de groapă, şi am stat de vorbă cu administratorul cimitirului – despre cimitir, că acolo este locul în care nimeni nu se mai ceartă, toţi stau liniştiţi, unde i-am pus, nu mişcă. Şi omul acesta, foarte convins, mi-a spus: toate se termină aici. Era om serios, la 50 de ani. Sufletul este ca un abur. A ieşit, s-a dus. Şi gata. Lucrurile care, în fond, contează sunt BMW-ul şi vila. Iar el preciza următorul lucru: cine a venit de dincolo, să ne spună că nu-i aşa?  [Read more…]

Semnele unui creștin dedicat

Școala duminicală, 12 iulie, 2015
Semnele unui creştin dedicat
Ioan 13: 31-38
Versetul de aur: Ioan 13.34

Ioan de la 13 la 16 este o bucată de text care prezintă învăţătura pe care Mântuitorul le-a dat-o ucenicilor în camera de sus. Erau la ultima lor cină, înainte de patima Lui, şi Mântuitorul îi învaţă o serie de lucruri.
Acest text din Ioan 13, ultima parte a capitolului, este un text care vorbeşte despre „semnele unui creştin dedicat“. Oameni, lucruri, acţiuni… Cel mai uşor le identifici prin simboluri. Copiii mici, care nici nu ştiu citi, se uită pe stradă şi spun: „E cutare maşină.“ Şi aşa mai departe. Ai văzut un semn – şi ştii ce e. [Read more…]