Dumnezeul cel adevărat – cuvântarea lui Pavel din Areopag

Aceasta este una dintre cuvântările din cartea Fapte, una dintre predicile care are răspunsul cel mai slab, dacă o comparați cu predica lui Petru din Fapte 2. La unul se pocăiesc trei mii, iar la celălalt câțiva. Ni se dau numele a două persoane. Nu știm de ce au stat lucrurile într-un fel la Ierusalim, și de ce au stat lucrurile în felul acesta la Atena. Ceea ce știm este că apostolul Pavel nu a avut un plan, o lucrare misionară, în Atena. Vedem, așa cum începe textul, că el a rămas în Atena să-i aștepte pe Sila și pe Timotei.

Atena și Areopagul
În timp ce-i aștepta ca să-și poată continua călătoria, stă de vorbă cu oamenii de acolo. Vedem că s-a dus în două locuri, s-a dus în Sinagogă și s-a dus în piață. Nu ni se spune ce a vorbit în Sinagogă; e foarte puțin descris în versetul 17: „În Sinagogă stătea de vorbă cu Iudeii, și cu oamenii temători de Dumnezeu.” Nu ni se spune ce le-a spus, sau ce i-au spus ei, dacă au primit cuvântul lui sau dacă l-au respins. În schimb avem o prezentare detaliată a ceea ce le-a spus bărbaților din Atena. Areopagul era un loc cunoscut, un consiliu al orașului pe dealul lui Marte, unde se aduceau în discuție sau în judecată diferite pricini. Din felul în care vedem că este descrisă această întâlnire, apostolul Pavel nu a fost dus la judecată în Areopag, ci a fost dus să le spună despre credința lui. Spune-ne și nouă ce vrea să zică ceea ce zici tu, se pare că vestești niște dumnezeii străini pentru cei din Atena. O replică ca și aceasta are aluzii foarte cunoscute. Poate cel mai cunoscut bărbat din Atena era Socrate. Când el a fost condamnat la moarte așa au început acuza împotriva lui, se pare că ce vestești tu sunt niște dumnezei străini. Deci, când citim acest fel de a prezenta ce i se întâmplă lui Pavel, ni se duce mintea în multe direcții. Ce urmează să se facă, pățește și el ce au pățit și alții sau nu? Vedem că atitudinea lor a fost binevoitoare și nu l-a condamnat nimeni la nimic. [Read more...]

Fratele pastor Ioachim Țunea a fost chemat acasă

ioachim tuneaCătre frații și surorile din Asociație,

Cu adâncă durere, vă facem cunoscut, că fratele pastor Ioachim Țunea, în seara zilei de 17 iulie 2014, a plecat acasă, la Domnul ISUS, Mântuitorul lui, pe care l-a slujit toată viața.
Durerea noastră este mare, dar nădejdea este nespus mai mare. Slavă lui Dumnezeu!

Florin Țunea

Duhul Sfânt – pecete și arvună

Când vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt, inspiraţia Scripturilor este o doctrină care trebuie presupusă, pentru că doar aşa avem perimetrul clar până unde putem merge şi unde trebuie să ne oprim, când vorbim despre Duhul Sfânt; care sunt lucrurile pe care El, potrivit cu lucrarea lui Cristos, ni le-a arătat, până unde ne călăuzeşte El şi unde se opreşte. El a lucrează în viaţa Mântuitorului, el este autorul Scripturilor, el lucrează în oameni.
În Noul Testament găsim cel puţin cinci imagini importante, care vin şi descriu lucrarea Duhului în viaţa unui om muritor. Vreau să vorbim doar despre două în materialul care urmează: Duhul Sfânt, ca pecete şi arvună. Celelalte sunt: înoirea, naşterea din nou, şi înfierea. [Read more...]

Identitate pentru lucrare – Romani 1.1-7

Pavel își începe Scrisoarea către cei din Roma ca unul care este apostolul neamurilor.  Chiar dacă încă nu i-a întălnit, ei sunt în aria sa de lucrare. Această responsabilitate este dusă la îndeplinire pe baza unei înțelegeri de sine solide și profunde. Primele trei afirmații arată caracterul cuprinzător al acestei înțelegeri: rob, apostol, pus de o parte pentru evanghelie. Toate acestea trei îl au în centru pe Cristos care l-a întâlnit pe Pavel pe drumul spre Damasc. Acea întâlnire a dus la trimiterea lui Pavel la neamuri. Față de Cristos Pavel este un rob, un apostol, și un mesager al evangheliei. Ascultarea lui deplină de Cristos este o cinste care îl așează în mod unic între ceilalți apostoli. Acest statut îi conferă atât proeminență între oameni, cât și dependență față de Domnul său. Deși apostolia sa a fost contestată de unii din vremea sa, și el era unul care l-a văzut pe Isus Cristos cel înviat. El este un reprezentant oficial al lui Cristos, chemat de acesta pentru misiunea între neamuri. Aceasta este văzută ca pe o punere de o parte pentru lucrarea evangheliei lui Dumnezeu. Aceste trei titluri pot fi văzute ca fiind concentrice care se leagă unul de altul înspre focalizarea asupra evangheliei pentru care el a fost pus de o parte.  [Read more...]

Convenția de la Hickory, NC 2014

Dragi frați, surori și prieteni români,

Vă salutăm în Numele Domnului nostru Isus Hristos și vă invităm cu mare bucurie să participați în perioada 29 – 31 august, 2014, la cea de-a 102 -a Convenție a Bisericilor Baptiste Române din Statele Unite și Canada care va avea loc în orașul Hickory, NC.

Tema Convenției: “Iată Eu stau la ușă, și bat.”

Text: Apocalipsa 3:20
Aceste cuvinte surprind într-un mod subtil iminența revenirii Domnului Isus și importanța auzirii glasului Său de către Biserica vremurilor din urmă, care a devenit un loc “căldicel”, al compromisului cu lumea. În același timp, este un mesaj plin de speranță și dragoste adresat și celor care nu-L cunosc pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor, și care au încă marea șansă să fie salvați.
Domnul este aproape să revină, dar este și mai aproape de cel care Îl primește acum, fiind gata să aibă o relație intimă cu acesta la masa părtășiei sfinte. Este timpul pentru Biserica secolului XXI să asculte vocea Mântuitorului și să trăiască în părtășie cu El,  așteptându-I și grăbindu-I venirea, trăind Evanghelia și ducând mesajul ei la o lume însetată după mântuire.  [Read more...]

Conferința de primăvară, Atlanta GA 2014

Dragi frați,
Vă reamintim că așa cum s-a discutat la întâlnirea de toamnă din Massachussets și s-a anunțat luna trecută la întâlnirea păstorilor din Florida, anul acesta întâlnirea de primăvară a asociației va avea loc la data de 23-25 Mai, în Atlanta, GA.  Biserica Gwinnett Romanian Baptist Church în colaborare cu Prima Biserică Baptistă Română din Atlanta vor fi gazdele închinării din acel sfârșit de săptămână.  Tema întâlnirii este “Prioritatea Bisericii Domnului Isus”, temă inspirată din Faptele Apostolilor 2:42.
Întâlnirea va începe cu serviciul de închinare de Vineri seara și se va încheia cu serviciul de închinare de Duminică seara.  Ședința de lucru a păstorilor va avea loc Sâmbătă începând cu orele 10:00AM. [Read more...]

Conferința de toamnă, Greenfield MA 2013

În data de 8-10 noiembrie 2013pastorigrMA2013, în cadrul Bisericii Providența din Greenfield MA, a avut loc Conferința de toamnă a păstorilor de pe coasta de est a Statelor Unite.
Lista fraților participanți la Conferință: Matei Istudor (GA), Sorin Sabou (IL), Dan Paul (OH), Florin Vancea (FL), Ionel Țeudan (NY), Levi Marian (NY), Timotei Miu (TN), Dumitru Toderic (PA), Titus Miheț (FL), Simion Plăcintă (MA), Tudor Banar (MA), Vlad Lujan (MA), Ion Hrezdac (CT), Ion Mocan (MA), Severin Barows (MA), Serghei Sinegur (MA), Petru Cioclea (MA), Dinu Pop (Romania).

Tematica Conferinței a fost Strategii de Misiune.
Sa discutat despre dezvoltarea unor metode de misiune în care să fie implicat fiecare membru din biserica locală, după modelul lansat de însăși Domnul Isus Hristos – Fapte 1:8:
• în Ierusalim, – localitatea, county, statul
• în toată Iudeea – țara
• în Samaria  –  alta țară
• până la marginile pământului – în toată lumea [Read more...]

Conducerea Asociației alesă la Convenția de la Portland, OR 2013

101cnePreședinte: Eusebiu Rusu
Secretar general: Sorin Sabou

Vicepreședinte Vest: Florin Filip
Secretar Vest: Ovidiu Rauca

Vicepreședinte Est: Matei Istudor
Secretar Est: Florin Vancea

Vicepreședinte Canada: Mircea Toma

Comisia de misiune: Nelu Pașcuț, Samuel Stan, John Bilti
Comisia pastorală: Doru Aninoiu
Scoala duminicală: Aurel Mateescu, Andrei Bulzan, Ștefan Ghinescu

Casier fondul misionar: Ion Cotârlă
Casier fondul administrativ: Cornel Ciba
Cenzori: Florin Țunea, Vladimir Pahomi

Dumnezeu să îi binecuvinteze în slujirea încredințată!

Știri de la Institutul Teologic Baptist din București

itb-siglaMesaj din partea Rectorului
Salutări în numele Domnului Isus Hristos din partea Institutului Teologic Baptist din Bucureşti.
Anul acesta Institutul Teologic Baptist din Bucureşti împlineşte 92 de ani de existenţă, de educaţie teologică baptistă, de călăuzire providenţială şi, totodată, de slujire a bisericilor creştine baptiste române din ţară şi de peste hotare.

Orientare

Institutul Teologic Baptist din Bucureşti (ITBB) are ca obiective principale în mandatul actual creşterea semnificativă a performanţei educaţionale, păstrarea etosului ITBB dezvoltat de-a lungul a peste 90 de ani de existenţă, formarea de slujitori duhovniceşti competenţi şi pasionaţi pentru extinderea Împărăţiei lui Hristos, precum şi dezvoltarea relaţiilor cu bisericile baptiste din ţară şi din străinătate. [Read more...]

Convenția de la Portland, OR 2013

Dragi frați, surori și prieteni români,

Vă salutăm în Numele Domnului nostru Isus Hristos și vă invităm cu mare bucurie să participați în perioada 30 august – 1 septembrie, 2013, la cea de-a 101-a Convenție a Bisericilor Baptiste Române din Statele Unite și Canada care va avea loc în orașul Portland.
Cu acest prilej dorim să abordăm o temă extrem de importantă pentru noi ca și credincioși ai lui Isus Hristos în secolul XXI. În Ioan 14:6 găsim cuvintele Domnului Isus: „Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.“ În societatea actuală această afirmație pare irațională și exclusivistă. Posturile de radio și televiziune din ziua de azi n-ar permite ca cineva, în direct, să facă o asemenea afirmație fără să fie contrazis și ironizat imediat. În acest context am găsit cu cale ca tema acestei Convenții să fie: „Hristos, numai El!“, iar textul inspirator îl găsim în cuvintele apostolului Pavel din 1 Corinteni 2:2, „Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstignit.“ [Read more...]